26981417_183234985757741_1484545445_o

Veterinärdata

2009-06-16       DNA-test von Willebrand     fri              Universitetskliniken Utrecht     
2010-01-26 ögonundersökning ua leg.vet Thomas Åkervall
2010-01-26 patellaundersökning ua leg. vet Thomas Åkervall
2010-01-26 HD-röntgen grad A Haninge Djurklinik
2011-05-03 ögonundersökning ua leg.vet Thomas Åkervall
2012-09-28 Markör-test HNM fri Universitetskliniken Utrecht
2013-04-16  ögonundersökning ua  leg. vet Thomas Åkervall
       

MH

Känd mental status

2009-10-03

SBK Beskrivare Lorentz Ogebjer