26981417_183234985757741_1484545445_o

"Cindy"

SE46783/2013

2016-06-29
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
15 veckor
2013-08-28
2013-08-28
2016-06-29
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
Foto: S. Höjvi
Cindy följde med Sonja till Västerås
15 veckor
2013-08-28
2013-08-24