26981417_183234985757741_1484545445_o

Previous litters

2020-11-10 Kull LoveMe

Lova x Mini

1 male 2 females

2020-05-09 Kull "Allipa"

Allie x Paul

3 males 1 female

2020-04-04 Kull "Heipix"

Heidi x Pixel

3 males 2 females
 

2019-06-26 Kull "LoveCall"

Lova x Calli

1 male 5 females

2019-06-26 Kull "LoveTime"

Lova x Tim


1 male 2 females

2019-02-07 Kull "Fenpix"

Fenna x Pixel

3 males 5 females

2018-02-27 Kull " Teyfi"

Teya x Fico

3 males 2 females

Anya x Lars

6 males 4 females

Zally x Leo

4 males 5 females

Zally x Lukka

2 males 5 females

Zally x Jacko

3 males 5 females